«Θεοτόκε Παρθένε» και «Πλούσιοι επτώχευσαν» σε άλλους ήχους

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#22


«Ἦχος δ' Θεοτόκε παρθένε»

(χφ. Harley (British museum) 5541 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1485-1525 φ. 56r).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#23


«Ἦχος β'. Θεοτόκε παρθένε...»

(χφ. Bαλτιμόρης Walters Art Museum W. 534 ὡρολόγιο μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1440-1460 φ. 156v).
 
Last edited:
Top