«Θεία Λειτουργία» Νικολάου Σμύρνης (1867)

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#1
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής, έχει αναρτηθεί και ο τελευταίος (Γ΄) τόμος της Μουσικής Ανθολογίας του Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης, που περιέχει την Θ. Λειτουργία.
 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
#2
Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη Θ.Λειτουργία του Νικολάου Σμύρνης που για πρώτη φορά μετά από πολλά ( ; ) χρόνια βλέπει και πάλι το φως της δημοσιότητας.

-Περιέχει τα αργοσύντομα Χερουβικά του Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου (τη δεύτερη σειρά που περιέχεται στο Ταμείον Ανθολογίας του Κ.Π.) σε εξήγηση του ιδίου του Νικολάου, που έχει (όπως είναι αναμενόμενο) διαφορές με αυτήν του Α΄Δομεστίκου Στεφάνου που έκανε την αρχική. Ίσως από την σύγκριση βγούν χρήσιμα συμπεράσματα.
-Περιέχει μία σειρά χερουβικών του Μανουήλ πρωτοψάλτου, μάλλον σύντομα με εξαίρεση την εκτενή εισαγωγή, που δεν τα έχω δει αλλού δημοσιευμένα.
-Μια σειρά αργών χερουβικών του ιδίου του Νικολάου, που επίσης τα βλέπω για πρώτη φορά.
-Μια σειρά χερουβικών, τη γνωστή που έχει δημοσιεύσει ο μοναχός Νεκτάριος στο Μουσικό Θησαυρό της Λειτουργίας (και άλλοι), που όμως εδώ είναι πλήρη με την προσθήκη του «...ως το Βασιλέα» και του «τας αγγελικαίς...».
-Δύο χερουβικά της Προηγιασμένης «Νυν αι δυνάμεις» του Νικολάου σε ήχο πλ.α΄και βαρύ, επίσης πρωτοεμφανιζόμενα, και ως εκ τούτου απουσιάζουν από τη γνωστή συλλογή.
-Πολλά κοινωνικά δικά του.
-Τρεις καλοφωνικούς ειρμούς, πλην του γνωστού «Το όμμα της καρδίας μου...», «Πεποικιλμένη ...» σε ήχο α΄και «Δέσποινα και μήτηρ ...» σε ήχο πλ.δ΄.

ΥΓ. Αν ήταν και το κείμενο λίγο καθαρώτερο ...
 
Last edited:

Basdos

Παλαιό Μέλος
#3
Γνωρίζει κανείς εάν έχει επανεκδοθεί η Θ.Λειτουργία του Νικολάου Σμύρνης?Ευχαριστώ.
 
#6
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ιεροψαλτών Χαλκιδικής, έχει αναρτηθεί και ο τελευταίος (Γ΄) τόμος της Μουσικής Ανθολογίας του Νικολάου πρωτοψάλτου Σμύρνης, που περιέχει την Θ. Λειτουργία.
Τό ἔργο·
ΝΕΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Τόμος Γ΄Λειτουργία. ΣΜΥΡΝΗ 1867.
ὑπάρχει:
1. psaltiri.org

Δυστυχώς οι σύνδεσμοι είναι ανενεργοί
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Top