«Η αλαζονεία της πρωτοψαλτίας»

Status
Not open for further replies.
Η ευθιξία σου ερμηνεύει τήν στάση σου στό όλο θέμα για τήν οποία βέβαια έχει κάθε δικαίωμα.
Δέν υποδεικνύω τίποτε σέ κανέναν, αλλά τά δημοσίως γραφόμενα δημοσίως καί κρίνονται.
Όσο γιά τά περί "εκτροπής" σέ λάθος στόχο απευθύνεσαι. Δέν μού κάνει βέβαια εντύπωση αυτό αφού συνετάχθης μέ τόν αληθώς εκτρεπόμενον.
Έξεστι Κλαζομενίοις ασχημονείν...

Ειλικρινα μετανιώνω που ασχολήθηκα .
Απο την αρχή το θέμα μου φάνηκε φαιδρό .
Παραπέμπω στο πρώτο μου μήνυμα ,που ειναι και η άποψη μου .
Μέρες που ειναι ,δεν δίνω συνέχεια ,παραβλέπω τις προσωπικές επιθέσεις και την εμπάθεια ,αρκετά κολάστηκα ...
 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Όταν έχης έναν δεξιό καί έναν αριστερό ισαξίους καί ισοδυνάμους καί ο αριστερός δέν ψάλλει ΠΟΤΕ ένα εωθινό, ένα μεγαλυνάριο τής Παναγίας ή ένα χερουβικό, καί παρά τό γεγονός ότι ευπρεπώς καί ευσχημόνως ο αριστερός εκφράζει τήν επιθυμίαν του η πραγματοποίησις τής οποίας ευρίσκεται ΠΛΗΡΩΣ στήν διακριτική ευχέρεια του δεξιού, και εισπράττει (ο αριστερός) όχι μία, όχι δύο αλλά τρείς φορές ένα αλαζονικό όχι, τότε υπάρχει θέμα πρωτίστως πνευματικό!
Άν κάποιοι εξ υμών αναγνωρίζουν τόν εαυτόν τους στόν ανωτέρω περιγραφόμενο "δεξιό" καί δέν μπορούν νά αντιληφθούν τόν σκανδαλισμό πού προκαλείται στόν εν Χριστώ αδελφό, δικαίωμά τους, αλλά έτσι είναι πάντα η αλήθεια: πικρή.
Δὲν ὑπάρχουν ὕμνοι πολυτιμώτεροι ἀπὸ ἅλλους. Εἶναι ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἐντελῶς ἐκτὸς ψαλτικῆς φιλοσοφίας αὐτὴ ἡ λογική, καὶ χρήζει κατηχήσεως ἀντὶ τῆς ἐγωιστικῆς ἰκανοποίησης ποὺ ζητάτε, ὧστε νὰ μὴν σκανδαλίζεται ὁ αἰτῶν. Στὴν κοινὴ προσευχὴ ὅπως ἀναφέρθηκε, ὑπάρχει τάξη καὶ ὁ καθένας ἐπιτελεῖ τὸ διακόνημά του μὲ αὐτὰ ποὺ ἡ τάξη καὶ ἡ θέση του στὴν λατρεία προβλέπουν, μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο, δοξάζοντας τὸν Θεὸ ποὺ τοῦ ἔδωσε στόμα καὶ λαλιὰ γὶα νὰ τὸ κάνει, πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ξυπνήσει καὶ σήμερα...

Ἂν καὶ δεξιὸς ψάλτης (μὲ βάλανε δεξιό, δὲν το ζήτησα...), προτιμῶ πολὺ περισσότερο τὸν κοινωνικὸ ἀπὸ τὸν χερουβικὸ ὕμνο (ὅπως καὶ πολλοὺς ἄλλους ὕμνους τοῦ ἀριστεροῦ ἀναλογίου ἀνάλογα), κὶ ὅμως δὲν αἰτοῦμαι νὰ τὸν ψάλλω ποτέ. Ἂν τὸ θέμα εἶναι ἀπλὰ νὰ ψάλλω τὸν ὕμνο ἐπειδή μοῦ ἀρέσει, τὸ κάνω καὶ στὸ σπίτι μου (καὶ ὄντως τὸ κάνω). Ἂν τὸ θέμα εἶναι νὰ ψάλλω τὸν ὕμνο "γιὰ νὰ μὲ ἀκούσει τὸ ἐκκλησίασμα" θὰ πρέπει νὰ τὸ λύσω εἶτε προσωπικά, εἶτε ἀλλάζοντας θέση, ναὸ κ.λ.π. ἐφόσον ὁ ὁρισμένος νὰ τὸν ψάλλει δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει (ἔχοντας κάθε δικαίωμα νὰ τὸ κάνει λόγῳ θέσεως καὶ τάξεως, καὶ ὄχι λόγῳ χαρακτήρα). Ἡ διασάλευση τῆς τάξεως, ἡ οἰκονομία, μπορεῖ νὰ πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ ἐφόσον συμπίπτουν πραγματικὲς ἀνάγκες. Ἐσεῖς προσωπικὰ θεωρεῖτε ὅτι αὐτὸ που θέσατε ἐντάσσεται σὲ αὐτές;

Φαινόμενα ὅπως αὐτό, εἶναι τὰ κακὰ τῶν λαϊκῶν τεχνῶν...
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ

Ο Χριστός δέν φορούσε φίμωτρο.
Δὲν ὑπάρχουν ὕμνοι πολυτιμώτεροι ἀπὸ ἅλλους. Εἶναι ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἐντελῶς ἐκτὸς ψαλτικῆς φιλοσοφίας αὐτὴ ἡ λογική, καὶ χρήζει κατηχήσεως ἀντὶ τῆς ἐγωιστικῆς ἰκανοποίησης ποὺ ζητάτε, ὧστε νὰ μὴν σκανδαλίζεται ὁ αἰτῶν. Στὴν κοινὴ προσευχὴ ὅπως ἀναφέρθηκε, ὑπάρχει τάξη καὶ ὁ καθένας ἐπιτελεῖ τὸ διακόνημά του μὲ αὐτὰ ποὺ ἡ τάξη καὶ ἡ θέση του στὴν λατρεία προβλέπουν, μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο, δοξάζοντας τὸν Θεὸ ποὺ τοῦ ἔδωσε στόμα καὶ λαλιὰ γὶα νὰ τὸ κάνει, πέρα ἀπὸ τὸ ὅτι τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ξυπνήσει καὶ σήμερα...

Ἂν καὶ δεξιὸς ψάλτης (μὲ βάλανε δεξιό, δὲν το ζήτησα...), προτιμῶ πολὺ περισσότερο τὸν κοινωνικὸ ἀπὸ τὸν χερουβικὸ ὕμνο (ὅπως καὶ πολλοὺς ἄλλους ὕμνους τοῦ ἀριστεροῦ ἀναλογίου ἀνάλογα), κὶ ὅμως δὲν αἰτοῦμαι νὰ τὸν ψάλλω ποτέ. Ἂν τὸ θέμα εἶναι ἀπλὰ νὰ ψάλλω τὸν ὕμνο ἐπειδή μοῦ ἀρέσει, τὸ κάνω καὶ στὸ σπίτι μου (καὶ ὄντως τὸ κάνω). Ἂν τὸ θέμα εἶναι νὰ ψάλλω τὸν ὕμνο "γιὰ νὰ μὲ ἀκούσει τὸ ἐκκλησίασμα" θὰ πρέπει νὰ τὸ λύσω εἶτε προσωπικά, εἶτε ἀλλάζοντας θέση, ναὸ κ.λ.π. ἐφόσον ὁ ὁρισμένος νὰ τὸν ψάλλει δὲν μοῦ τὸ ἐπιτρέπει (ἔχοντας κάθε δικαίωμα νὰ τὸ κάνει λόγῳ θέσεως καὶ τάξεως, καὶ ὄχι λόγῳ χαρακτήρα). Ἡ διασάλευση τῆς τάξεως, ἡ οἰκονομία, μπορεῖ νὰ πάρει σάρκα καὶ ὀστᾶ ἐφόσον συμπίπτουν πραγματικὲς ἀνάγκες. Ἐσεῖς προσωπικὰ θεωρεῖτε ὅτι αὐτὸ που θέσατε ἐντάσσεται σὲ αὐτές;

Φαινόμενα ὅπως αὐτό, εἶναι τὰ κακὰ τῶν λαϊκῶν τεχνῶν...
Τό σχόλιό σου είναι σεμνό καί ζυγισμένο καί θά απαντήσω προκειμένου νά διευκρινίσω (γιά μιά ακόμη φορά αλλά τελευταία) ωρισμένα πράγματα αλλά καί επειδή θέτεις στό τέλος ένα ερώτημα.
Ξεκαθαρίζω εξ' αρχής ότι δέν υποστηρίζω επ' ουδενί τήν κατάργηση τής τάξεως έτσι όπως αυτή έχει καθορισθεί σέ κάθε Ι. Ναό.
Συμφωνώ ότι δέν υπάρχουν (θεολογικώς) κατώτεροι καί ανώτεροι ύμνοι, αλλά είναι βέβαιον ότι από μουσικής πλευράς κάποιοι είναι καλύτεροι καί κάποιοι υποδεέστεροι.
Η επιθυμία τού ψάλλειν καί η παντοειδής τέρψις (ακουστική, πνευματική, κατανυκτική, προσευχητική κ.τ.λ.) που προέρχεται από αυτήν τήν ενέργεια, είναι αρρήκτως συνδεδεμένη καί εξαρτωμένη από τό γενικώτερο κλίμα καί περιβάλλον εντός τού οποίου εκτελείται αυτή. Άλλο είναι νά ψάλλης κατά μόνας κάι άλλο νά ψάλλης εντός ακολουθίας!
Υπό τό πρίσμα λοιπόν τών ανωτέρω, ο αριστερός εκ τής συνήθους τάξεως (λέγω συνήθους διότι υπάρχουν καί περιπτώσεις όπου γίνεται καί διαφορετκά) δέν έχει τήν δυνατότητα νά ψάλλη κάποιους ύμνους.
Όμως, πέραν τής τάξεως υπάρχει καί η "οικονομία" τήν οποίαν όταν μετά διακρίσεως τήν χρησιμοποιούμε, έχουμε καρποφόρα πνευματικά αποτελέσματα παντοιοτρόπως.
Εξ' άλλου η αγαπητική διάθεσις μεταξύ τών εν Χριστώ αδελφών μπορεί νά αναδειχθή δι' αυτού του τρόπου.
Τί θά συμβή δηλαδή άν μιά φορά τόν μήνα (ή κάθε δύο μήνες) πή στόν αριστερό ο δεξιός "αδελφέ καί συνεργάτη μου, πές κι εσύ κάτι από αυτά που λέω εγώ" ;
Θά του πέση η υπόληψη;
Πόσο δέ μάλλον όταν όταν κάποιοι είναι απέναντι-απέναντι π.χ. 15 χρόνια!

Βιάστηκαν κάποιοι νά συμπεράνουν ότι διά τής αναρτήσεώς μου αυτής προέβαλλα προσωπική περίπτωση! ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΟΥΝ !
Προσωπικώς είμαι "άνευ χαρτοφυλακίου", αλλά πήρα αφορμή γι αυτήν τήν ανάρτηση εξ αφορμής συγκεκριμένης περιπτώσεως αδελφικού φίλου (του οποίου τήν ταπείνωση μακάρι νά μέ αξιώση ο Θεός νά αποκτήσω) καί μέ τόν οποίο συχνά συμψάλλω στό αριστερό αναλόγιο τήν ευθύνη τού οποίου αυτός έχει τά τελευταία 15 χρόνια, καί ο οποίος μού εξέφρασε τό παράπονό του κάποια στιγμή.
Συζητώντας όμως καί μέ άλλους, διεπίστωσα ότι καί άλλοι είχαν τό ίδιο παράπονο.

Συγγνώμη αδελφοί, αλλά εμένα αυτή η κατάσταση μέ θλίβει!

Καί δυστυχώς διεπίστωσα ότι η κατάσταση όχι μόνον υπαρκτή είναι αλλά καί χειρότερη απ' ότι νόμιζα!
Όσοι είναι δεξιοί επιβεβαίωσαν μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν πνευματική ουσία τής αναρτήσεως που είναι η έλλειψη αγάπης πρός τόν αδελφό!
Μόνον ένας εξ' όσων σχολίασαν έπιασε αυτήν τήν ουσία αυτού του ζητήματος (τό οποίον βεβαίως κάποιοι τό χαρακτήρισαν φαιδρό, ευτράπελο κ.λ.π) ο Νεκτάριος Κούγιας.
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
Τό σχόλιό σου είναι σεμνό καί ζυγισμένο καί θά απαντήσω προκειμένου νά διευκρινίσω (γιά μιά ακόμη φορά αλλά τελευταία) ωρισμένα πράγματα αλλά καί επειδή θέτεις στό τέλος ένα ερώτημα.
Ξεκαθαρίζω εξ' αρχής ότι δέν υποστηρίζω επ' ουδενί τήν κατάργηση τής τάξεως έτσι όπως αυτή έχει καθορισθεί σέ κάθε Ι. Ναό.
Συμφωνώ ότι δέν υπάρχουν (θεολογικώς) κατώτεροι καί ανώτεροι ύμνοι, αλλά είναι βέβαιον ότι από μουσικής πλευράς κάποιοι είναι καλύτεροι καί κάποιοι υποδεέστεροι.
Η επιθυμία τού ψάλλειν καί η παντοειδής τέρψις (ακουστική, πνευματική, κατανυκτική, προσευχητική κ.τ.λ.) που προέρχεται από αυτήν τήν ενέργεια, είναι αρρήκτως συνδεδεμένη καί εξαρτωμένη από τό γενικώτερο κλίμα καί περιβάλλον εντός τού οποίου εκτελείται αυτή. Άλλο είναι νά ψάλλης κατά μόνας κάι άλλο νά ψάλλης εντός ακολουθίας!
Υπό τό πρίσμα λοιπόν τών ανωτέρω, ο αριστερός εκ τής συνήθους τάξεως (λέγω συνήθους διότι υπάρχουν καί περιπτώσεις όπου γίνεται καί διαφορετκά) δέν έχει τήν δυνατότητα νά ψάλλη κάποιους ύμνους.
Όμως, πέραν τής τάξεως υπάρχει καί η "οικονομία" τήν οποίαν όταν μετά διακρίσεως τήν χρησιμοποιούμε, έχουμε καρποφόρα πνευματικά αποτελέσματα παντοιοτρόπως.
Εξ' άλλου η αγαπητική διάθεσις μεταξύ τών εν Χριστώ αδελφών μπορεί νά αναδειχθή δι' αυτού του τρόπου.
Τί θά συμβή δηλαδή άν μιά φορά τόν μήνα (ή κάθε δύο μήνες) πή στόν αριστερό ο δεξιός "αδελφέ καί συνεργάτη μου, πές κι εσύ κάτι από αυτά που λέω εγώ" ;
Θά του πέση η υπόληψη;
Πόσο δέ μάλλον όταν όταν κάποιοι είναι απέναντι-απέναντι π.χ. 15 χρόνια!

Βιάστηκαν κάποιοι νά συμπεράνουν ότι διά τής αναρτήσεώς μου αυτής προέβαλλα προσωπική περίπτωση! ΛΑΘΟΣ ΚΑΝΟΥΝ !
Προσωπικώς είμαι "άνευ χαρτοφυλακίου", αλλά πήρα αφορμή γι αυτήν τήν ανάρτηση εξ αφορμής συγκεκριμένης περιπτώσεως αδελφικού φίλου (του οποίου τήν ταπείνωση μακάρι νά μέ αξιώση ο Θεός νά αποκτήσω) καί μέ τόν οποίο συχνά συμψάλλω στό αριστερό αναλόγιο τήν ευθύνη τού οποίου αυτός έχει τά τελευταία 15 χρόνια, καί ο οποίος μού εξέφρασε τό παράπονό του κάποια στιγμή.
Συζητώντας όμως καί μέ άλλους, διεπίστωσα ότι καί άλλοι είχαν τό ίδιο παράπονο.


Συγγνώμη αδελφοί, αλλά εμένα αυτή η κατάσταση μέ θλίβει!

Καί δυστυχώς διεπίστωσα ότι η κατάσταση όχι μόνον υπαρκτή είναι αλλά καί χειρότερη απ' ότι νόμιζα!
Όσοι είναι δεξιοί επιβεβαίωσαν μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν πνευματική ουσία τής αναρτήσεως που είναι η έλλειψη αγάπης πρός τόν αδελφό!
Μόνον ένας εξ' όσων σχολίασαν έπιασε αυτήν τήν ουσία αυτού του ζητήματος (τό οποίον βεβαίως κάποιοι τό χαρακτήρισαν φαιδρό, ευτράπελο κ.λ.π) ο Νεκτάριος Κούγιας.

Συνεχίζετε να βοηθάτε σε αυτόν τον ναό;

Ευχαριστώ,

δ.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Γιὰ τὴν πνευματικὴ διάσταση τοῦ θέματος, μάλλον ἐγράφησαν ἰκανά.
Συμφωνώ ότι δέν υπάρχουν (θεολογικώς) κατώτεροι καί ανώτεροι ύμνοι, αλλά είναι βέβαιον ότι από μουσικής πλευράς κάποιοι είναι καλύτεροι καί κάποιοι υποδεέστεροι.
Ὁ τρόπος ποὺ τὸ γράφετε αὐτὸ, φανερώνει μία ἀντικειμενικῶς παραδεκτὴ πραγματικότητα, ποὺ εἰλικρινὰ δὲν ἔχω ὑπόψιν μου. Μπορεῖτε νὰ ἀναφέρετε ἕνα παράδειγμα;
 

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Παλαιό Μέλος
Οι δεξιοι αλλα και οι αριστεροι εδειξαν το προσωπο τους και απο τι ασθενεια πασχουν..Δηλαδη απ αυτο που πασχει και ο κ Λιακος...Την νοσο της ψαλτολυσσας
 

Attachments

  • 32.jpg
    32.jpg
    25 KB · Views: 12

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΚΟΣ

Ο Χριστός δέν φορούσε φίμωτρο.
Οι δεξιοι αλλα και οι αριστεροι εδειξαν το προσωπο τους και απο τι ασθενεια πασχουν..Δηλαδη απ αυτο που πασχει και ο κ Λιακος...Την νοσο της ψαλτολυσσας

Η διακωμώδησις του ζητήματος είναι ατυχής...
Αναποφεύκτως δέ, ενθυμούμαι τούς λόγους ενός παλαιού δασκάλου, καλή του ώρα εκεί που είναι τώρα, ο οποίος συνήθιζε νά λέγη παίρνοντας ένα φιλοσοφικόν ύφος (όταν η συζήτηση τό καλούσε) : "Φαύλον τό γένος τών παβουγαδή"....
 
Last edited:
Η διακωμώδησις του ζητήματος είναι ατυχής...
Αναποφεύκτως δέ, ενθυμούμαι τούς λόγους ενός παλαιού δασκάλου, καλή του ώρα εκεί που είναι τώρα, ο οποίος συνήθιζε νά λέγη παίρνοντας ένα φιλοσοφικόν ύφος (όταν η συζήτηση τό καλούσε) : "Φαύλον τό γένος τών παβουγαδή"....

Κι εγω ενθυμούμαι τους λόγους ενός άλλου μεγάλου δασκάλου (του αείμνηστου Αθανασίου Καραμάνη ) σε μια πανήγυρη ,οι βοηθοί του ηγανάκτουν με τα λάθη του αριστερού κι ο Μέγας Καραμάνης μειδιώντας :"Τι να κάνουμε ..αν ηταν καλύτερος ,θα ήτο δεξής "..
 
Last edited:

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
.............................
.....................................................................................................
1. Όμως, πέραν τής τάξεως υπάρχει καί η "οικονομία" τήν οποίαν όταν μετά διακρίσεως τήν χρησιμοποιούμε, έχουμε καρποφόρα πνευματικά αποτελέσματα παντοιοτρόπως.
.....................................................................................
Τί θά συμβή δηλαδή άν μιά φορά τόν μήνα (ή κάθε δύο μήνες) πή στόν αριστερό ο δεξιός "αδελφέ καί συνεργάτη μου, πές κι εσύ κάτι από αυτά που λέω εγώ" ;
Θά του πέση η υπόληψη;
Πόσο δέ μάλλον όταν όταν κάποιοι είναι απέναντι-απέναντι π.χ. 15 χρόνια!
.............................................................................................
2. Συγγνώμη αδελφοί, αλλά εμένα αυτή η κατάσταση μέ θλίβει!
.................................................................................
3. Όσοι είναι δεξιοί επιβεβαίωσαν μέ τόν χειρότερο τρόπο τήν πνευματική ουσία τής αναρτήσεως που είναι η έλλειψη αγάπης πρός τόν αδελφό!
κ. Βασίλη,
1. «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».(Α´ Κορινθ., 14, 40)
2. "μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽." Είναι χαμηλό το επίπεδο και δεν αξίζει να συνεχιστεί αυτή η ψυχοφθόρα και "αδιέξοδη αντιπαράθεση"!
3. Δυστυχώς, σ' ένα "Δεξιοκρατούμενο" (Ιεροψαλτικά) "Ψ", φαίνεται από τις ηχογραφήσεις, αφού απαξιώνουν συχνά τον Αριστερό χορό, δεν θα περίμενε κανείς ν' ακούσει κάτι "πιο μεγαλόψυχο".
Έγραψα, πιο πάνω, ότι στο Άγιον Όρος, εναλλάσσονται οι ρόλοι Δεξιού Αριστερού ανά εβδομάδα, από τους χορούς, για να "μην φουσκώνουν να μυαλά" των Πρωτοψαλτών, αλλά, δυστυχώς, οι περισσότεροι, έκαναν ότι δεν το πρόσεξαν! (ήταν όμως το ουσιαστικότερο....)
Επιβεβαιώνοντας, μ' αυτόν τον τρόπο την ρήση μου: "Φωνή βοώντος εν τω Ψαλτολογίω..." :eek:
 

domesticus

Lupus non curat numerum ovium
κ. Βασίλη,
1. «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».(Α´ Κορινθ., 14, 40)
2. "μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽." Είναι χαμηλό το επίπεδο και δεν αξίζει να συνεχιστεί αυτή η ψυχοφθόρα και "αδιέξοδη αντιπαράθεση"!
3. Δυστυχώς, σ' ένα "Δεξιοκρατούμενο" (Ιεροψαλτικά) "Ψ", φαίνεται από τις ηχογραφήσεις, αφού απαξιώνουν συχνά τον Αριστερό χορό, δεν θα περίμενε κανείς ν' ακούσει κάτι "πιο μεγαλόψυχο".
Έγραψα, πιο πάνω, ότι στο Άγιον Όρος, εναλλάσσονται οι ρόλοι Δεξιού Αριστερού ανά εβδομάδα, από τους χορούς, για να "μην φουσκώνουν να μυαλά" των Πρωτοψαλτών, αλλά, δυστυχώς, οι περισσότεροι, έκαναν ότι δεν το πρόσεξαν! (ήταν όμως το ουσιαστικότερο....)
Επιβεβαιώνοντας, μ' αυτόν τον τρόπο την ρήση μου: "Φωνή βοώντος εν τω Ψαλτολογίω..." :eek:

Σιγὰ μὴν εἶσαι κι ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ...

Χαμηλὸ εἶναι τὸ δικό σου ἐπίπεδο ποὺ μᾶς πρήζεις μὲ ἁγιογραφικὰ χωρία ποὺ οὕτε στ' ὄνειρό σου δὲν ἐφαρμόζεις.
Ἅγιος ἅγιος μᾶς τὰ γράφετε κι ἅμα σᾶς πατήσουμε τὸν κάλο τῆς δῆθεν «εὐσέβειας», βγάζετε νύχια.

Ἄντε νὰ μὴ γράψω τὶποτε χειρότερο, μᾶς ἔχετε πρήξει μὲ τὰ στερητικὰ σύνδρομα τοῦ καθενός, ἄντε νὰ περάστε στανικῶς καμιὰ γριούλα ἀπ' τὸ δρόμο μπὰς καὶ κάνετε καμιὰ καλὴ πράξη καὶ σῶστε τὸν φαρισαϊκὸ ἐγωϊσμό σας.

Καὶ κάτι ἄλλο, χαμηλὰ κυττοῦσε κι ὁ Τελώνης καὶ ξέρεις ποὺ κατέληξε, ἐνῶ ὁ Φαρισαῖος μὲ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο σὰν τὸ δικό σου, πῆγε ... ἀλλοῦ ... στὸ βριγμὸ τῶν ὁδόντων ... Κατάλαβες τώρα;

Καὶ κάτι ἄλλο. Ἐδῶ μέσα στὴν πλειοψηφία ἄν ρωτήσεις, ὅποιος εἶνια πρωτοψάλτης πέρασε ἀπὸ λαμπαδάριος καὶ ξέρει γιὰ τὶ γράφει. Ἐσὺ ξέρεις; Νὰ μὴ μιλήσω βέβαια γιὰ τὰ μοναστηριακὰ ἀναλόγια καὶ πόσα «ἀδελφικὰ» μπινελίκια ἀκούγονται ὅταν ὁ ἀριστερὸς γίνεται δεξιὸς καὶ τρίζουν τὰ στασίδια ἀπὸ τὰ φάλτσα. Ζῆσε πρώτα σὲ μοναστήρι πάνω ἀπὸ τρεῖς μέρες καὶ μετὰ μίλα, ποὺ μοῦ 'χετε μάθει τὸν μοναστηριακὸ βίο ἀπὸ τὰ χαζοχαρούμενα στημένα βιντεάκια κολλημένων τύπων τοῦ youtube, ποὺ ὁνειρεύονται τὸν ἅγιο Παχώμιο κάτω ἀπὸ τὸ πουπουλένιο πάπλωμα πλάι στὴ γυναίκα τους.
 
κ. Βασίλη,
1. «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω».(Α΄ Κορινθ., 14, 40)
2. "μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽." Είναι χαμηλό το επίπεδο και δεν αξίζει να συνεχιστεί αυτή η ψυχοφθόρα και "αδιέξοδη αντιπαράθεση"!
3. Δυστυχώς, σ' ένα "Δεξιοκρατούμενο" (Ιεροψαλτικά) "Ψ", φαίνεται από τις ηχογραφήσεις, αφού απαξιώνουν συχνά τον Αριστερό χορό, δεν θα περίμενε κανείς ν' ακούσει κάτι "πιο μεγαλόψυχο".
Έγραψα, πιο πάνω, ότι στο Άγιον Όρος, εναλλάσσονται οι ρόλοι Δεξιού Αριστερού ανά εβδομάδα, από τους χορούς, για να "μην φουσκώνουν να μυαλά" των Πρωτοψαλτών, αλλά, δυστυχώς, οι περισσότεροι, έκαναν ότι δεν το πρόσεξαν! (ήταν όμως το ουσιαστικότερο....)
Επιβεβαιώνοντας, μ' αυτόν τον τρόπο την ρήση μου: "Φωνή βοώντος εν τω Ψαλτολογίω..." :eek:

Αν το επίπεδο του ψαλτολογιου ειναι χαμηλό ,γιατί πέφτετε κι εσείς σε αυτο το επίπεδο ;
Και στο κάτω κάτω γιατί συμμετέχετε ,αφού ειναι χαμηλού επιπέδου και δεξιό κρατούμενο
Αν δεν σας εκφράζει ,στραφείτε στην Αριστερά
Στην Κουμουνδούρου !
 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Αν το επίπεδο του ψαλτολογιου ειναι χαμηλό ,γιατί πέφτετε κι εσείς σε αυτο το επίπεδο ;
..................................
Προσπαθώ "με νύχια και με δόντια", χωρίς να υβρίζω κανέναν, χωρίς να επιτίθεμαι σε κανέναν, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, αλλά μόνο με επιχειρήματα, να παρουσιάζω τις απόψεις μου.........
«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν......."
 

dimitris

Παλαιό Μέλος
Νομίζω ὅτι ἡ ὅλη συζήτηση διασύρει τό διακόνημα τοῦ δεξιοῦ καί ἀριστεροῦ.
Γιατί εἶναι διακόνημα πού ὁρίζει τό τυπικό τί θά ψάλλουμε ἀριστεροδεξιά καί ὄχι ὅτι γουστάρουμε (κατά τό γοῦστον σικ).
Προσφέρεται ὁ ψάλτης νά διακονήσει. Τό διακόνημα ἔχει σχέση μέ ὑποταγή καί εὐθύνη. Δέν εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι ἡ ἐκκλησία ὥστε νά ἀνέβει ὁ κεκές νά πεῖ τό πιστεύω καί νά ἐπιτρέπει ὁ ψάλτης στόν φάλτσο βοηθό νά ψάλλει κατά τό δοκοῦν.
Το θέμα ξεκίνησε λάθος ἀπό τόν τίτλο.
Ἀντί γιά ἀλαζονεία θά ἔπρεπε νά λέει ὁ κόπος καί ἡ εὐθύνη τῆς πρωτοψαλτίας.
 

sbilis

Μέλος
Καλή χρονιά με υγεία και χαρά..είναι κρίμα και πραγματικά στενάχωρο να ακούει κανείς ότι το παντοδύναμο έγχρονο "Κύριε ελέησον" εις τον φθόγγο νη της αρμονίας του πλαγίου τετάρτου είναι υποδεέστερο μουσικά από το Θεοτόκε Παρθένε του Μπερεκέτη..υπερβολικό;..καθόλου! δεν νοείται στην Βυζαντινή Λατρευτική Μουσική να γίνεται διαχωρισμός "βάρους ουσίας" (ας επινοήσω αυτόν τον όρο) του λόγου από του μέλους..το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι..Ο αριστερός που δεν κατανοεί το θησαυρό που μπορεί να γεύεται μουσικοθεολογικώς το λαρύγγι του σε κάθε Θεία Λατρεία (και δεν είναι άλλος από το Κοινωνικό) καλύτερα θα ήταν να αποχωρεί...Ας αναφέρω κ αυτό..η ουσία είναι σε άλλο αστρικό γαλαξία από αυτόν που ζούμε..και είναι όχι ο πρωτοψάλτης με τον λαμπαδάριο αλλά ο Δεξιος με τον Αριστερό """Χορό""" δηλαδή όοοοοοολοι μαζί υπό την καθοδήγηση από τον πρώτο σε τάξη...πάντα με αγάπη, υγεία και χαρά!!!!!
 

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ

Παλαιό Μέλος
Μα για να μας διαολισει το ανεβασε το θεμα μερες που ειναι???Δεν καταλαβαινω την φαγομαρα....δεξια κι αριστερα. και ζερβα !!.Ενας που ψαλλει με φοβο Θεου δεν τα κοιταει αυτα..και αμα τα κοιταει τον βαζει ο εξ αποδω!Πιστευω ο κ Λιακος καπου πηγε και δεν ειχε την αναλογη ψαλτικη μεταχειρηση που πιστευε πως επρεπε να ειχε!!Γι αυτο και καποιον στοχοποιει θαρρω!!ας μας πει ποιος ειναι να του τραβηξουμε τ αυτι!!
 

Attachments

  • κατάλογος.jpg
    5.2 KB · Views: 129

dimitris

Παλαιό Μέλος
Σέ ἕνα φόρουμ καλό εἶναι νά λέγονται ὅλα φιλικά.
Κάνουμε τήν πλάκα μας , διασκεδάζουμε ἀλλά καί μαθαίνουμε.
Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα ἔλεγε κάποιος σοφότερος.
 
Αγαπητέ κ. Βασίλη,
Έχω διακονήσει 15 χρόνια ως Λαμπαδάριος και ΟΥΔΕΠΟΤΕ έθεσα τέτοιο θέμα ΠΟΥΘΕΝΑ. Δεν απαίτησα ποτέ να πω μέλος που ανήκε στον δεξιό χορό.
Το μόνο μου παράπονο ήταν δεν έλεγα την Κασσιανής (πλην μίας φοράς).

Τον Αύγουστο μήνα, που έπαιρνε άδεια ο Δεξιός, τις καθημερινές λειτουργίες ή όποτε ασθενούσε, έλεγα τα του δεξιού.

Το να απαιτείτε από τον Δεξιό να δίνει στον Αριστερό δικά του μέλη, και να τον κατηγορείτε μάλιστα ως Αλαζόνα εάν δεν το κάνει, δείχνει ανωριμότητα.

Κακώς αρχίσατε το θέμα. Καλό θα ήταν να το κλείσετε.

Βέβαια, και εσείς να μην το κλείσετε, θα το κλείσει άλλος. Και καλώς θα πράξει.

Και εις άλλα.
 
Last edited:

Λάτρης Β.Μ.

Παράφωνος ερασιτέχνης!
Δεν νομίζω πως είναι απόλυτο αυτό, πως όταν ο δεξιός θέλει να λέει μόνο αυτός τα κομμάτια που του ανήκουν το κάνει από εγωισμό, φιλαυτία, ή κόμπλεξ. Γιατί είναι υποχρεωμένος στην τελική να το κάνει;
Είσαι δεξιός ψάλτης; Αρκέσου στα τροπάρια σου, μην ορέγεσαι τα τροπάρια του αριστερού, σεβάσου τον αν δεν ξέρει όσο εσύ Β.Μ., γιατί δεν ξέρεις ποιος πραγματικός λόγος μπορεί να υπάρχει και τον προσέλαβαν.
Είσαι αριστερός ψάλτης; Αρκέσου και εσύ στα τροπάριά σου, έχε καλή συνεργασία με τον δεξιό και μην τον βλέπεις σαν ανταγωνιστή σου αν επιμένει να μη σου δίνει τα δικά του κομμάτια. Αν δεν θέλεις, ή αν ντε και καλά νομίζεις ότι αισθάνεσαι αδικημένος με όλη αυτήν την διαδικασία, είσαι ελεύθερος να βρεις άλλον ναό που ζητά δεξιό ψάλτη.
Όλοι οφείλουν να υπακούνε σε αυτό που λέγεται ΤΑΞΗ, όσο κι αν καμιά φορά δεν μας αρέσει. Όλοι επιτελούμε από τη θέση που είμαστε κάποιο σκοπό. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος στον υπέροχο ύμνο προς την αγάπη
είδατε τι ωραίο παράδειγμα μας δίνει με τις ερωτήσεις εκείνες;

Πάντα φιλικά,
πάντα με αγάπη.Εὐτυχῶς πάντως κανεὶς δεξιὸς δὲν χωνεύει τὸ Κοινωνικὸ κι ἔτσι πάντα ἰκανοποιοῦμαι μὲ αὐτὸ, εἰδικὰ ἄν ἔχει πολλὴ μετάληψη μπορεῖς νὰ ψάλλεις Χρυσάφη, Ἠθικό, Γερμανό, ὅσο τραβᾶ ἡ ψυχή σου.


:D ΌΧΙ ΟΧΙ !!! ΕΔΩ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ!!!:D:D:D

Ο γράφων εξαιρείται και τυχαίνει να είναι ένθερμος υποστηρικτής του !
Αλλά ο ναός μου έχει μόνο έναν ψάλτη και κάποιους εμπειρικούς βοηθούς και έτσι με τεράστια ευχαρίστηση το ψάλλω.
Βέβαια κατά καιρούς έχουν έρθει και γνώστες της Β.Μ. να με βοηθήσουν, αλλά όταν έφτασε η ώρα και τους πρότεινα να το ψάλλουν, άλλοι ίδρωσαν, άλλοι αισθάνονταν αμήχανα, άλλη φούσκωναν-ξεφούσκωναν... και έτσι ο κλήρος έπεσε πάλι σε εμένα! (άλλο που δεν ήθελα).
:D:D


.... ε, να πούμε και κάτι αστείο πια!
 
Status
Not open for further replies.
Top