«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» πρὶν ἢ μετὰ ἀπὸ πρόσθετη ἱεροπραξία;

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Φαίνεται νὰ ὑπάρχει μία σύγχυσις στὴν λαϊκὴ ἀπόκριση τῆς ὀπισθάμβωνου εὐχῆς, ὅταν γιὰ παράδειγμα τελεστεῖ μνημόσυνον. Τὸ ΤΜΕ ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ π. Σεραφεὶμ Φαράσογλου στὶς «Λειτουργικὲς παρατυπίες» δὲν φαίνεται νὰ διασπᾶ τὴν εὐχὴ ἀπὸ τὸ «εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον»: TME Σαββάτω πριν της Απόκρεω.JPG
ΤΜΕ Σαββάτω Α Εβδομάδος νηστειών.JPG
τὸ δὲ Ἐγκόλπιον τῆς Α.Δ. διαφωνεῖ:

Εγκόλπιον ΑΔ.JPG
Ἄλλα στοιχεῖα;
 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Δές ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς Τάξεως τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῆς τε παραμονῆς καί τῆς κυριωνύμου στό ΤΜΕ, καί μετά ΕΟΠ, ΔΙΠΤΥΧΑ, ΣΤ, ΤΓΡ κ.ἄ.
:);):cool:
Εὐχαριστῶ γέροντα :sneaky:. Τὸ «μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον» ποὺ συναντᾶται πολλάκις στὶς πηγές, μήπως ἐννοεῖ μετὰ καὶ τὴν ψαλμώδηση τοῦ Εἴη τὸ ὄνομα...; Στὶς «Λειτουργικὲς παρατυπίες» ἀναφέρεται τὸ ἐπισυναπτόμενο.
 

Attachments

  • Καταγραφή.JPG
    Καταγραφή.JPG
    42 KB · Views: 37

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τό τυπικό δέν εἶναι δογματική. Ὑπάρχουν διαφορές τυπικῶν καί διάφορες ἑρμηνεῖες αἰτιολογημένες. Ἀλίμονο (κατ᾿ ἐμέ) στούς "δογματίζοντες".
Παραπέμπω καί σέ κάποια μηνύματα ἀπό ἄλλο θέμα, ἴσως διαφωτιστικά:
Ἀπό αὐτό
http://analogion.com/forum/index.php?threads/Είη-το-όνομα-Κυρίου.4683/#post-195079
καί κάτω...
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Οἱ πρόσθετες ἱεροπραξίες προηγοῦνται τοῦ Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου (μαρτυρεῖται τὸν ι' αἰ.), ἐκτὸς τὸ μνημόσυνο, τὸ ὁποῖο ἀναμένει τὸ εὐχαριστιακὸ κλείσιμο Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον (Ἰ Φουντούλη Λειτουργικὴ τ. α' 1993 σ. 307).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
(Ἰ Φουντούλη Λειτουργικὴ τ. α' 1993 σ. 307).
Αὐτή σου ἡ παραπομπή ἀφορᾶ στό μνημόσυνον καί μόνον (καί ὄχι στό α΄ σκέλος τῆς ἀπάντησής σου), τό ὁποῖο τοποθετεῖ μεταξύ 2ου καί 3ου "Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον...". :rolleyes:
 
Top