«Αἷμα καὶ πῦρ» δοξαστικό Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα

EIRYK EMNOSHELE

Qu'est-ce que je ferais sans toi?
#1
«Αἷμα καὶ πῦρ» δοξαστικό Κυριακής μετά τα Χριστούγεννα.
Το άρχισε σχεδόν ένα τόνο χαμηλότερα το ανέβασε και το σταθεροποίησε.
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top