[Ερώτηση] «Όσοι εις Χριστόν» της Πεντηκοστής;

ixadin

Ηχάδιν
#1
Μου δημιουργήθηκε η εξής απορία: Γιατί της Πεντηκοστής να λέμε το "Όσοι εις Χριστόν";

Αν θυμούμαι ορθά αυτός ο ύμνος είναι βαπτισματικός (βλ. εορτές Πάσχα και Επιφανείων, δηλ. Χριστουγέννων και Θεοφανείων), αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ (;!) κάποια μαρτυρία για τέλεση βαπτίσεων εκείνη την ημέρα!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Μου δημιουργήθηκε η εξής απορία: Γιατί της Πεντηκοστής να λέμε το "Όσοι εις Χριστόν";

Αν θυμούμαι ορθά αυτός ο ύμνος είναι βαπτισματικός (βλ. εορτές Πάσχα και Επιφανείων, δηλ. Χριστουγέννων και Θεοφανείων), αλλά δεν έχω συναντήσει ποτέ (;!) κάποια μαρτυρία για τέλεση βαπτίσεων εκείνη την ημέρα!
Καί κατά τήν Πεντηκοστή ἔχουμε βαπτίσματα. Καί αὐτή ἡ ἡμέρα καθιερώθηκε ὡς βαπτισματική. Δές τό Τυπικό τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἤ Ἁγίας Σοφίας (ΤΑγΣ), ὅπως λέμε, στό DI, σ. 147 καί στό ὑπό τοῦ J. Mateos ἐκδοθέν, τ. ΙΙ, σ. 136.
«Καὶ κατέρχεται ὁ πατριάρχης ἐν τῷ βαπτιστηρίῳ καὶ ποιεῖ τὰ βαπτίσματα...»


 
Top