«Έκ Νεότητός μου» Αγιορείτικο, μέλος Υπό Συνεσίου Σταυρονικητιανού. Ήχος Δ' «λέγετος» βου.

Vladik

Well-known member
«ΕΚ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΜΟΥ» ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΝ, ΜΕΛΟΣ ΥΠΟ ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΙΑΝΟΥ. ΗΧΟΣ Δ' «λέγετος» βου.
ΨΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΩΑΣΑΦ ΚΑΡΕΩΤΗΣ

 
Top