«Άξιον εστίν το σύνηθες» σε ψηφιακή μορφή....

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#1
Αγαπητοί μου,

Μπορεί κάποιος να ανεβάσει το «Άξιον εστί» σε ήχο β' το «συνηθεισμένο» από την Συλλογή του Πρωγάκη; Σας παρακαλώ, όχι από πουθενά αλλού...

Ευχαριστώ πολύ.

Άπόστολος
 
Last edited by a moderator:

apostolos

Απόστολος Κομπίτσης
#4
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΑΝΙΗΛ;51532 said:
Απο την νεα εκδοση του Πολυχρονακη
Πολλές ευχαριστίες, κ. Καραμπάση!

Ξέχασα να σημειώσω στην αρχική μου αίτηση ότι το κείμενο ΔΕΝ το ήθελα από την νέα έκδοση (διότι και οι τρεις τόμοι της νέας εκδόσεως κατέχουν πολλά λάθη), αλλά διαπιστώνω ότι όντως ετούτο το κείμενο είναι ακριβώς όπως το πρωτότυπο και με βολεύει χωρίς πρόβλημα.

Ευχαριστώ πολύ και πάλι!

Απόστολος
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#5
Το εν λόγω Άξιόν εστιν χωρίς την σύντμηση του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, από τις μεταγραφές του Χουρμουζίου Χαρτυφύλακος, δακτυλογραφημένο στο Μελωδό.
Η σύντμηση του Γρηγορίου υπάρχει (κατά λάθος) και εδώ.
 

Attachments

Last edited:

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#6
Το εν λόγω Άξιόν εστιν χωρίς την σύντμηση του Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, από τις μεταγραφές του Χουρμουζίου Χαρτυφύλακος, δακτυλογραφημένο στο Μελωδό.
Η σύντμηση του Γρηγορίου υπάρχει και εδώ.
Επίτρεψέ μου δυό διορθώσεις (για τις οποίες μπορεί να μην ευθύνεσαι εσύ, αλλά να είναι "τυπογραφικά" λάθη του Χουρμουζίου) που προκύπτουν από την σύγκριση των εμφανίσεων των θέσεων (και από την γνώση της παλαιάς γραφής):
1. Στην αρχή του (τιμιω)τέ(ραν) Διπλή στην Απόστροφο αντί Κλάσματος (πρβλ. "Θεοτόκον", όπου η Διπλή έχει στην αρχή "σπάσει" πρός τα κάτω. Επίσης "ενδοξοτέραν, όπου η Διπλή έχει καλλωπιστεί με άλλο τρόπο)
2. Στο (ασυγκρί)τως αντιστοιχούν μόνο το πρώτο Ίσον+Κεντήματα. Το δεύτερο Ίσον+Κεντήματα ανήκουν στην επόμενη συλλαβή των (σεραφίμ). Η συλλαβή -τως έχει εδώ 2 χρόνους, θα μπορούσε όμως να έχει εξηγηθεί και σε 4χρ, με τον τρόπο που είναι π.χ. οι συλλ. (ε)στίν, σέ (την), κλπ. Η συλλ. των (σεραφίμ) πρέπει να έχει 4 χρόνους, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις άλλες εμφανίσεις της θέσης (πρβ. "ως αληθώς"). Ενδεικτική είναι η περίπτωση του (του) Θε(ού ημών), όπου η Θέση γράφεται με 2 χρόνους στο ζω. Η εκδοχή με Κε-ζω είναι ένας καλλωπισμός της, που δεν γράφεται αναλυτικά στην παλαιά γραφή (καμμιά φορά μπορεί να δηλωθεί με μια Διπλή ή ένα Κλάσμα) και που εγώ τον ονομάζω "αργό Ισάκι" (δηλ. ο κύριος φθόγγος είναι π.χ. ένα Δι 2 χρόνων. Το "σύντομο" Ισάκι, αυτό που διετύπωσε ο Καράς, σημαίνει να προσθέσω ένα σύντομο Γα, 1/2 χρ ή λιγότερο, στην αρχή των 2 χρ. Το "αργό Ισάκι" σημαίνει αυτό το Γα να είναι 1 χρόνου και να μείνει 1χρ για το Δι. Είναι ένα συχνότατο στολίδι που έχει εφαρμοστεί από τους εξηγητές στην εξήγηση από την παλαιά στην νέα γραφή).
ΙΑρβ
 
Last edited:

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
#7
Κ. Αρβανίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διορθώσεις, οι οποίες έγιναν στα αρχεία του ως άνω μηνύματος. Κατά την ψαλμώδηση του ύμνου, παρατήρησα ακόμη κι εγώ ότι το μέλος ξέφευγε από τον παλμό του (η πρώτη σας επισήμανση), κάτι που τώρα δεν ισχύει πια με την διπλή.
 
#9
Αν και αργοπορημενος έχω και αυτό απ' την Λειτουργία του κυρίου Π.παππα
Απο τη Θ.Λ. του Παναγιώτη Παππά, σε pdf.
 

Attachments

Top