Ψαλτωδία, ραδιοφωνικές εκπομπές συλλόγου ιεροψαλτών Αγρινίου

Λεωνίδας

Λεωνίδας Γαρουφαλῆς
#41
Στήν τελευταία ἐκπομπή τοῦ συλλόγου μας γιά τό 2015 μεταδόθηκαν οἱ κάτωθι σημειούμενοι ὕμνοι:

  • δύο ἰδιόμελα ὠρῶν Χριστουγέννων, ἦχος πλ.δ΄ [πειραματική βυζαντινή χορωδία Ἀγρινίου ὑπό Γεράσιμο Πρεβεζιάνο].
  • Δεῦτε χριστοφόροι λαοί... πλ.α΄, κατ' ἑρμηνεία Πρίγγου. [χορωδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν "ἄνθιμος ὁ ἀρχιδιάκονος" ὑπό Χρῆστο Βουλδῆ, 2003].
  • Τί σοί προσενέγκωμεν Χριστέ... ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ, ἦχος β΄. [χορωδία ὑπό Δημήτριο Νεραντζῆ].
  • Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς... ἐξαποστειλάριο, ἦχος γ΄. [Ἀπόστολος Παπαχρῆστος, 2009].
  • δύο στιχηρά αἴνων, λέγετος. [χορωδία συλλόγου ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου Κρήτης].
  • ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Χριστουγέννων. [Θεόδωρος Βασιλικός].
  • Ἡ γέννησίς σου... ἀπολυτίκιο. [βυζαντινή χορωδία Χαλανδρίου ὑπό Φώτιο Κετσετζῆ].
 

Attachments