Συμφωνίες και αποκλίσεις των αγιορειτικών Τυπικών του ΙΘ΄ αιώνος (Διονυσίου, Φιλοθέου, Αγίου Παύλου και Κωνσταμονίτου) προς τo ΤΑΣ

Γεράσιμος

Παλαιὸ μέλος
#1
Δημοσιεύθηκε, στὸ Ἱδρυματικὸ Καταθετήριο Ἐπιστημονικῶν Ἐργασιῶν τοῦ ΑΠΘ, ἡ μεταπτυχιακή μου ἐργασία, μὲ τίτλο "Συμφωνίες καὶ ἀποκλίσεις τῶν ἁγιορειτικῶν Τυπικῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος (Διονυσίου, Φιλοθέου, Ἁγίου Παύλου καὶ Κωνσταμονίτου) πρὸς τὴν ἔντυπη παράδοση τοῦ Ἁγιοσαββιτικοῦ Τυπικοῦ". Ἔγινε ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ Καθηγητοῦ μου, π. Νικοδήμου Σκρέττα, καὶ τὴν ὑποστήριξα πρὶν ἀπὸ ἕνα ἔτος περίπου. Βρίσκεται στὸν σύνδεσμο https://ikee.lib.auth.gr/record/281760/?ln=el.