Μικρός Εσπερινός

#1
Όταν μέλλειν τελεσθήναι αγρυπνία, αλλά δεν υπάρχει μικρός Εσπερινός στην φυλλάδα, τότε τι κάνουμε;
 
#2
Θα ομιλείτε περί Ιεράς Μονής (διότι στις Ενορίες απλώς δεν τελείται ο μικρός Εσπερινός) η οποία μάλιστα και διακρατεί την αρχαία λειτουργική Παράδοση , οπότε μάλλον και ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Μια πρόχειρη λύση είναι να δανειστούμε από την υπόλοιπη ακολουθία τα αναγκαιούντα για την τέλεση του μικρού Εσπερινού λειτουργικά στοιχεία (προσόμοια, ιδιόμελο, απολυτίκιο )τα οποία , βεβαίως, και θα επαναλάβουμε στη θέση τους.