Βασιλεύ Ουράνιε... Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Πεντηκοστής - Διαμαντόπουλος Άγγελος