Αργό κεκραγάριο Ιακώβου σε ήχο Α΄

dimitris

Παλαιό Μέλος
#1
"Да испрáвится..", Јакова Протопсалта, глас Први. Поје: Српски византијски хор. Хороначалник: Игор Зиројевић.
"Κατευθυνθήτω", Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Πρώτος. Ψάλλει η ΣερΒυΧ. Χοράρχής: Ίγορ Ζιρόγιεβιτς.

http://www.youtube.com/watch?v=R_iznrIXST0