Ανοιξαντάρια Χουρμουζίου υπό π.Θωμά της αδελφ.Θωμάδων