PDA

Επιστροφή στο Forum : 06. Μουσικὰ Θεοφανείων


ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
02-01-09, 19:18
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού

teofilos3
02-01-09, 20:09
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού

Κ. Γιάννου ευχαριστούμε για το προσφερθέν ,περιμένουμε και άλλα ....
Επίσης αντεύχομαι Χρόνια Πολλά ,Καλή Χρονιά.

π. Μάξιμος
02-01-09, 20:54
Με τις πιο θερμές ευχές προς όλα τα μέλη του Ψαλτολογίου, επισυνάπτω το τροπάριο "Τριάδος η Φανέρωσις" προσαρμοσμένο στο αργό μέλος της Η' Ωδής με κάποια .. δόση απαγγελίας του δασκάλου μου Θρ. Στανίτσα όσο μπορούσα να θυμηθώ. Γνωρίζετε βέβαια ότι ψάλλεται στην ακολουθία του Αγιασμού
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές σας καί ἀντευχόμεθα. Εὐχαριστοῦμε καί γιά τό μέλος.
Γνωρίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό Μηναῖο καί τό ΤΜΕ (πρβλ. Δίπτυχα 2009 σελ. 18) αὐτό ψάλλεται ὑπό τῶν Χορῶν «ἐναλλάξ ἀργῶς καί μετά μέλους» στό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, τελουμένου τούτου μετά τό τρισάγιον τῆς Μ. Δοξολογίας καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, προκειμένου ὁ Πατριάρχης νά ἁγιάση τούς συγχοροστατοῦντας ἀρχιερεῖς καί λοιπούς κληρικούς ἤ κατά τήν έπιστροφήν ἐκ τοῦ ἔξωθεν τοῦ ναοῦ καί εἰς ὡρισμένον μέρος τελεσθέντος Μ. Ἁγιασμοῦ κατά τό Μηναῖον. Κατά σχετικήν ὅμως πρόβλεψιν τοῦ ΤΜΕ (σελ. 143 ὑποσημ. 4) ὁ Μ. Ἁγιασμός εἰς πλείστας ἐνορίας τελεῖται στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας (Δίπτυχα 2009 σελ. 17).
Κατά τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς παραμονῆς, τελουμένου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, κατά τόν ἁγιασμόν τῶν Χριστιανῶν ψάλλεται τό ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...» (ΤΜΕ σελ. 142 καί Δίπτυχα 2009 σελ. 16).

ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
03-01-09, 08:25
Εὐχαριστοῦμε γιά τίς εὐχές σας καί ἀντευχόμεθα. Εὐχαριστοῦμε καί γιά τό μέλος.
Γνωρίζουμε ὅτι σύμφωνα μέ τό Μηναῖο καί τό ΤΜΕ (πρβλ. Δίπτυχα 2009 σελ. 18) αὐτό ψάλλεται ὑπό τῶν Χορῶν «ἐναλλάξ ἀργῶς καί μετά μέλους» στό τέλος τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, τελουμένου τούτου μετά τό τρισάγιον τῆς Μ. Δοξολογίας καί πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς Θ. Λειτουργίας, προκειμένου ὁ Πατριάρχης νά ἁγιάση τούς συγχοροστατοῦντας ἀρχιερεῖς καί λοιπούς κληρικούς ἤ κατά τήν έπιστροφήν ἐκ τοῦ ἔξωθεν τοῦ ναοῦ καί εἰς ὡρισμένον μέρος τελεσθέντος Μ. Ἁγιασμοῦ κατά τό Μηναῖον. Κατά σχετικήν ὅμως πρόβλεψιν τοῦ ΤΜΕ (σελ. 143 ὑποσημ. 4) ὁ Μ. Ἁγιασμός εἰς πλείστας ἐνορίας τελεῖται στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας (Δίπτυχα 2009 σελ. 17).
Κατά τόν Μ. Ἁγιασμόν τῆς παραμονῆς, τελουμένου στό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου, κατά τόν ἁγιασμόν τῶν Χριστιανῶν ψάλλεται τό ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί...» (ΤΜΕ σελ. 142 καί Δίπτυχα 2009 σελ. 16).
Ευχαριστώ Πάτερ για τις ευχές σας. Σωστή η τυπική διευκρίνηση και ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας έψαλε το τροπάριο αυτό την κυριώνυμο ημέρα στο τέλος του Μεγάλου Αγιασμού. Εάν όμως δεν προλάβουμε λόγω βιασύνης τινών που μπορεί να μας κόψουν στην ... εναρκτήριο ανάσα, το ψάλλουμε και στη διανομή του αντιδώρου.

π. Μάξιμος
03-01-09, 09:58
Ευχαριστώ Πάτερ για τις ευχές σας. Σωστή η τυπική διευκρίνηση και ο αείμνηστος Θρ. Στανίτσας έψαλε το τροπάριο αυτό την κυριώνυμο ημέρα στο τέλος του Μεγάλου Αγιασμού. Εάν όμως δεν προλάβουμε λόγω βιασύνης τινών που μπορεί να μας κόψουν στην ... εναρκτήριο ανάσα, το ψάλλουμε και στη διανομή του αντιδώρου.
Ὁ ἀείμνηστος κατά βάσιν τό ἤξερε άπό τόν Πατριαρχικό Ναό, πού, ὅπως ἐσημείωσα, ὁ Μ. Ἁγιασμός τελεῖται στό τέλος τοῦ Ὄρθρου, καί ἐπιβάλλεται αὐτή ἡ ψαλμωδία γιά τούς λόγους πού ἔγραψα.
Στίς σημερινές γνωστές συνθῆκες, πού κανείς δέν ἔχει τήν διάθεση νά «σᾶς κόψει τήν ἀνάσα», οὔτε εἶναι θέμα βιασύνης, δέν ξέρω πῶς μπορεῖ νά διευθετηθεῖ αὐτή ἡ ψαλμῳδία. Μᾶλλον μετά τό Κοντάκιο, προτείνω νά παραμείνουμε ἀκίνητοι προκειμένου νά ἀκουσθεῖ αὐτό τό μέλος (χωρίς νά ἐξυπηρετεῖ κανένα σκοπό, εἰμή μουσικό) καί στήν συνέχεια νά προχωρήσουμε στήν ἀπόλυση.
Ἡ λύση μετά τό πέρας τῆς ἀκολουθίας πού προτείνετε (ὅπως καί τά Δίπτυχα) εἶναι ἡ πλέον ἁρμόζουσα, ἄν δέν διαταράσσεται ἡ προσοχή ἀπό τήν οὔτως ἤ ἄλλως ἀναπόφευκτη ἀναστάσωση στίς μεγάλες καί πολυπληθεῖς ἐνορίες. Ἄλλως φυσικά μποροῦν νά διευθετηθοῦν τά πράγματα σέ ναούς μέ λίγο κόσμο, ὅπου ἴσως ὁ ἱερεύς δυνηθεῖ νά ἀγιάση πρό τῆς ἀπολύσεως τούς λίγους πιστούς.
Ἐπίσης ἀναλόγως πού τελεῖται ὁ Μ. Ἁγιασμός, ἔξω ἐπί ἐξέδρας ἤ μέσα στό ναό;
Εὐχαριστοῦμε πάντως γιά ὅλα καί γιά τό λόγο ὅτι πάρα πολλοί ἱερεῖς καί ψάλτες (σᾶς διαβεβαιῶ) ἔμαθαν γι᾿ αὐτήν τήν διάταξη καί γι᾿ αὐτό τό μέλος.

georgiosben
03-01-09, 13:40
Εκ μέρους του Χοράρχου του Συλλόγου Ιεροψαλτών Αιγιαλείας κ. Φώτη Θεοδωρακόπουλου, παραθέτω το Δοξαστικό των Αίνων της εορτής των Θεοφανείων. Ένα μικρό δώρο προς όλα τα μέλη του ''Ψαλτολογίου'', ενόψει της ονομαστικής του εορτής. Ευχόμαστε στο χοράρχη μας χρόνια πολλά με υγεία.

koudounellis
06-01-09, 00:22
Για αύριο και όχι μόνο.
Καλή δύναμη.

Αντωνης Μιχελουδακης
04-01-10, 12:24
Ανεβάζω τα δοξαστικά των αίνων των Θεοφανείων απο τον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη.Καλή μελέτη

ATHAN
04-01-10, 12:50
Ανεβάζω τα δοξαστικά των αίνων των Θεοφανείων απο τον Θεμιστοκλή Γεωργιάδη.Καλή μελέτη
Τα ανωτέρω σε PDF.
Το ελάχιστο που μπορώ να κάνω.

Τάσος Μπόκος
04-01-10, 13:12
Και λίγο πιο καθαρά για την εκτύπωση.

Από ποιο βιβλίο είναι;

Αντωνης Μιχελουδακης
05-01-10, 00:12
Και λίγο πιο καθαρά για την εκτύπωση.

Από ποιο βιβλίο είναι;
Αγαπητέ Τάσο δες εδω στο μνμ 5:http://www.analogion.com/forum/showthread.php?t=8638

Stathis
05-01-10, 13:18
Εστω και την τελευταια ωρα, αλλά και πιο προχειρα απο τα των Χριστουγεννων, ανεβαζω τον ορθρο των Θεοφανειων.


Δεν εχω προλαβει να στοιχισω το μουσικο κειμενο, εχει και αλλες ατελειες, αλλά οποιος θελει νομιζω οτι μπορει να κανει δουλεια.

ΥΓ. Οι αναβαθμοι υπάρχουν στα των Χριστουγεννων καθως κ η δοξολογια του Ι. Καββαδα σε ηχο β

SARADIS3
05-01-10, 17:53
ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝΙΣΜΕΝΑ .

choros
05-01-10, 18:04
Να σαι καλά Στάθη πολύ καλή δουλειά, σε ευχαριστώ προσωπικά.

Γιώργος Μ.
05-01-10, 21:19
Στάθη, θερμά συγχαρητήρια! Μπορείς να μας πεις ποια ειναι η γραμματοσειρά του ποιητικού κειμένου;

V_Zacharis
05-01-10, 22:25
Να θυμίσω αυτή την ηχογράφηση (http://www.analogion.com/forum/showpost.php?p=2087&postcount=1) του Μαϊδανόγλου για αύριο.

Καλή αυριανή.

choros
05-01-10, 23:17
Στάθη, θερμά συγχαρητήρια! Μπορείς να μας πεις ποια ειναι η γραμματοσειρά του ποιητικού κειμένου;
Η ίδια ερώτηση είχε γίνει και άλλες φορές και από ότι μας είπε ο Στάθης η Γραμματοσειρά είναι η Alexander
δες κάι κάτι σχετικό από κάποιο άλλο μήνυμα:
Αρχικό μήνυμα απο Christos Kazilas Εμφάνιση μηνυμάτων
Συγχαρητήρια για την μέληση [και για την εμφάνιση]

Ποια γραμματοσειρα χρησιμοποιήσατε για το ποιητικό κείμενο;

Μου άρεσε επίσης και τα κόκκινα γορθμικά και τα χ!

Stathis
Για το ποιητικο κειμενο χρησιμοποιω την Alexander που εχω κατεβασει απο την Εταιρια ελληνικων τυπογραφικων στοιχειων. Καποια γραμματα οπως το γ , π, τ , ου (συντετμημενο) και (συντομογραφια) κλπ υπάρχουν σε δυο εκδοχες, τη δευτερη τη βρισκεις μεσω του πινακα χαρακτηρων στο word (εισαγωγη συμβολου). Για ερωτησεις εδω ειμαστε.
Μπορεις να την κατεβασεις απο εδω.

http://lunar.teilar.gr/~g1951d/gk_index.html

ΥΓ. γορθμικα εννοεις τα να νε κλπ;
αυτα ειναι απο Τα ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 1.1 του Σουλδάτου...

apostolos
06-01-10, 01:01
Για το ποιητικο κειμενο χρησιμοποιω την Alexander που εχω κατεβασει απο την Εταιρια ελληνικων τυπογραφικων στοιχειων. Καποια γραμματα οπως το γ , π, τ , ου (συντετμημενο) και (συντομογραφια) κλπ υπάρχουν σε δυο εκδοχες, τη δευτερη τη βρισκεις μεσω του πινακα χαρακτηρων στο word (εισαγωγη συμβολου). Για ερωτησεις εδω ειμαστε.
Μπορεις να την κατεβασεις απο εδω.

http://lunar.teilar.gr/~g1951d/gk_index.html


Δυστιχώς, η σύνδεση αυτή δεν φαίνεται ότι λειτουργεί πια. Μπορεί κάποιος να τις ανεβάση εδώ;

Απόστολος

Manuel
06-01-10, 12:23
Ορίστε! Χρόνια πολλά σε όλους.

neophokaeus
06-01-10, 16:48
Εστω και την τελευταια ωρα, αλλά και πιο προχειρα απο τα των Χριστουγεννων, ανεβαζω τον ορθρο των Θεοφανειων.


Δεν εχω προλαβει να στοιχισω το μουσικο κειμενο, εχει και αλλες ατελειες, αλλά οποιος θελει νομιζω οτι μπορει να κανει δουλεια.

ΥΓ. Οι αναβαθμοι υπάρχουν στα των Χριστουγεννων καθως κ η δοξολογια του Ι. Καββαδα σε ηχο β

Παρακαλώ, και αυτό ισχύει και σε άλλους καταγραφείς εκκλησιαστικών ύμνων, ποιές είναι οι πηγές σας και πείτε μας αν τα κείμενα σας έχουν υποστεί κάποιες διορθώσεις ή είναι δικές σας διασκευές ή άλλων συγχρόνων μουσικοσυνθετών. Καλά Φώτα! Εν Χριστώ, π. Αμφιλόχιος.

Stathis
07-01-10, 10:37
Παρακαλώ, και αυτό ισχύει για άλλους καταγραφείς εκκλησιαστικών ύμνων, ποιές είναι οι πηγές σας και πείτε μας αν τα κείμενα σας έχουν υποστεί κάποιες διορθώσεις ή είναι δικές σας διασκευές ή άλλων συγχρόνων μουσικοσυνθετών. Καλά Φώτα! Εν Χριστώ, π. Αμφιλόχιος.

Ναι, Π. Αμφιλοχιε,

δεν προλαβα να αναφερω τις πηγες μου.

Τα καθισματα ειναι προσαρμογη δικη μου στα λογια, αλλά με βαση τα κλασικα κειμενα του ειρμολογιου του Ιωάννου και Πετρου.
Τα του Ν ψαλμου απο τον Κηλτζανιδη,
οι καταβασιες απο του ειρμολογιο του Πετρου (Εφεσιου) πλην της Θ που ειναι απο τον Ιωαννη.
Οι αινοι Παν Κηλτζανιδη
Το Δοξα δικο μου
το Και νυν Π. Κηλτζανιδης

Να ειστε ολοι καλα.

Στάθης

EIRYK EMNOSHELE
04-01-11, 06:31
Από την Αθωνιάδα του Πέτρου Φιλανθίδη πρόκειται να πω το δοξαστικό των αίνων "Νάματα Ιορδάνεια" μεθαύριο ανήμερα των Θεοφανείων.

Όταν τις καθημερινές μέχρι και στους εσπερινούς για παράδειγμα ψάλλουμε από τη μουσική κυψέλη, πιστεύω πως τέτοιες μεγάλες γιορτές τα δοξαστικά καλό είναι να διαφοροποιούνται κάπως δηλαδή διακριτικά λίγο αργότερα κ.τ.λ. Το έκανα δίχρωμο, πρόσθεσα και τις διαστολές που δεν είμαι σίγουρος αν είναι τόσο σωστές όμως, άλλαξα και δυο τρία μικροπραγματάκια και το δημοσιεύω εδώ στο Ψαλτολόγιον για όποιον επιθυμεί να το ψάλλει από σήμερα για να έχει χρόνο για μελέτη.

Όμως δεν είχα κάποιο άκουσμα, έτσι κάθισα και το έψαλλα μόνος μου για να το μάθω. Το ηχητικό το ανέβασα στο youtube. Χθες το βράδυ δηλαδή, το έψαλλα δυο τρεις φορές και άλλες τόσες το... ισοκράτησα :) . Έτσι στα γρήγορα τα ηχογράφησα αυτά, μετά τα ένωσα όλα μαζί και το αποτέλεσμα το ανέβασα στο youtube εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=y-fT_y1eDxY

domesticus
04-01-11, 09:58
Από την Αθωνιάδα του Πέτρου Φιλανθίδη πρόκειται να πω το δοξαστικό των αίνων "Νάματα Ιορδάνεια" μεθαύριο ανήμερα των Θεοφανείων.

Όταν τις καθημερινές μέχρι και στους εσπερινούς για παράδειγμα ψάλλουμε από τη μουσική κυψέλη, πιστεύω πως τέτοιες μεγάλες γιορτές τα δοξαστικά καλό είναι να διαφοροποιούνται κάπως δηλαδή διακριτικά λίγο αργότερα κ.τ.λ. Το έκανα δίχρωμο, πρόσθεσα και τις διαστολές που δεν είμαι σίγουρος αν είναι τόσο σωστές όμως, άλλαξα και δυο τρία μικροπραγματάκια και το δημοσιεύω εδώ στο Ψαλτολόγιον για όποιον επιθυμεί να το ψάλλει από σήμερα για να έχει χρόνο για μελέτη.

Όμως δεν είχα κάποιο άκουσμα, έτσι κάθισα και το έψαλλα μόνος μου για να το μάθω. Το ηχητικό το ανέβασα στο youtube. Χθες το βράδυ δηλαδή, το έψαλλα δυο τρεις φορές και άλλες τόσες το... ισοκράτησα :) . Έτσι στα γρήγορα τα ηχογράφησα αυτά, μετά τα ένωσα όλα μαζί και το αποτέλεσμα το ανέβασα στο youtube εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=y-fT_y1eDxY

Ἀφοῦ θὰ πεῖς ἀργὸ δοξαστικὸ ποὺ θὰ πεῖς γιατὶ δὲν ψάλλεις καλύτερα τοῦ Ιἀκώβου ποὺ εἶναι καὶ πιὸ παραδοσιακό;

neoklis
04-01-11, 13:02
Ἀφοῦ θὰ πεῖς ἀργὸ δοξαστικὸ ποὺ θὰ πεῖς γιατὶ δὲν ψάλλεις καλύτερα τοῦ Ιἀκώβου ποὺ εἶναι καὶ πιὸ παραδοσιακό;

Γιατί δεν είναι ...διακριτικά λίγο αργότερο αλλά πολύ-πολύ αργότερο.

domesticus
04-01-11, 13:25
Τόσο μεγάλη διαφορὰ Νεοκλή; Δὲν τὰ ἔχω πρόχειρα τώρα.

Τέλος πάντων, δὲν τὸν συμπαθῶ καθόλου τὸν Φιλανθίδη, ἐνῶ ὁ Ἰάκωβος .... ἀπόλαυση.

tsak77
04-01-11, 13:35
Η διαφορά στο μέγεθος των δύο συνθέσεων είναι όντως πολύ μικρή. Για του λόγου το αληθές, αλλά και την δυνατότητα επιλογών, επισυνάπτω αυτή του Ιακώβου. Η προσωπική μου αισθητική δεν εγκρίνει τον Φιλανθίδη, αλλά ούτε και τις πολλές φορές ανισόροπες θέσεις του Ιακώβου (γενικότερα και όχι στη συγκεκριμένη σύνθεση, την οποία βρήκα σχετικά ok). Για μένα η μαγεία του νέου Στιχηρακού μέλους δεν ξεπερνιέται.

kostaeri
04-01-11, 13:41
[FONT="Palatino Linotype"][SIZE="3"]

Τέλος πάντων, δὲν τὸν συμπαθῶ καθόλου τὸν Φιλανθίδη

ου ου

domesticus
04-01-11, 14:54
Μπὰς καὶ ἀπὸ Σπάρτη μεριά;

Stathis
04-01-11, 18:18
Ανεβάζω πάλι τα μουσικά κείμενα του όρθρου των θεοφανείων με διορθώσεις προσθήκες κλπ.

Για τις πηγές βλέπε προηγούμενο μήνυμα. Σε διαφορετική περίπτωση αναφέρω το συνθέτη πριν το συγκεκριμένο κομμάτι.
Σημ το α δοξαστικό είναι του Πέτρου Πελοποννησίου.
Οι αναβαθμοί και η δοξολογία υπάρχουν στον όρθρο των Χριστουγέννων.

Αυτά και καλή φώτιση.

domesticus
04-01-11, 19:38
Παραθέτω ἐναλλακτικά καὶ τὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων τοῦ Ματθαίου Βατοπεδινοῦ ἀπὸ τὴν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ τῆς Μ. Βατοπεδίου. Πανηγυρικὰ καὶ ποικίλουν εὐχάριστα ἀπὸ τὰ συνήθη.

neoklis
04-01-11, 19:54
Δομέστικε θα σε μαλώσω!:D:D
Ανέβασες κείμενα απ' αυτό το βιβλίο-χάρμα οφθαλμών και είναι ασπρόμαυρα;:(:(
Και επιπλέον, δεν έσβησες και τις ...αμαρτωλές έλξεις και υφεσοδιέσεις. Τελικά, με ποια ομάδα είσαι;:confused:

Stathis
04-01-11, 20:02
Παραθέτω ἐναλλακτικά καὶ τὰ ἰδιόμελα τῶν αἴνων τοῦ Ματθαίου Βατοπεδινοῦ ἀπὸ τὴν ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ τῆς Μ. Βατοπεδίου. Πανηγυρικὰ καὶ ποικίλουν εὐχάριστα ἀπὸ τὰ συνήθη.

Λείπει μια σελιδα απο το τελευταιο στιχηρο...:(

Πάντως ειναι οντως μια καλή ενελλακτικη για οσους θα εχουν κεφια και χρονο:D

domesticus
04-01-11, 20:13
Ἄντε νὰ κανω τὴ χάρη ἀνεβάζω καὶ τὸ ἔγχρωμο, ἤμουν κακὸ παιδὶ (bad boy:wink:) τὶς τελευταῖες μέρες.

neoklis
05-01-11, 12:36
από τη «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλο».
Εκτελέσεις από τον Αντώνη Μιχελουδάκη (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=59255&postcount=1) και τον Δανιήλ Καραμπάση (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=96503&postcount=1).

Το ίδιο κείμενο, από άλλη πηγή και εδώ (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=59322&postcount=3).

Stathis
05-01-11, 13:23
οριστε και επιλογες για τη Θεια Λειτουργια.

Το οσοι εις Χριστον βλεπε Χριστουγεννα


http://analogion.com/forum/showpost.php?p=58463&postcount=1


Καλη δυναμη για αυριο κ χρονια πολλα

rtzamantakis
13-01-11, 00:46
Ερμηνεία Χατζημάρκου

david
05-01-12, 21:20
Τριάδος η φανέρωσις

Καὶ ῥαντίζει πάντα τὸν Λαὸν ἐκ τοῦ ὕδατος. Εἰσερχόμενοι δὲ ἐν τῷ Ναῶ, ψάλλει ὁ χορὸς ἀργῶς τὸ παρὸν τροπάριον ἐκ τῆς η’ ᾠδῆς τοῦ πεζοῦ κανόνος εἰς ἦχον β'

Τριάδος ἡ φανέρωσις, ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν΄ αὕτη γὰρ ὑπέρθεος φύσις΄ ὁ Πατὴρ ἐφώνησεν΄ Οὗτος ὁ βαπτιζόμενος, Υἱὸς ὁ ἀγαπητός μου΄ τὸ Πνεῦμα συμπαρῆν τῷ ὁμοίῳ΄ ὃν εὐλογοῦσι Λαοί, καὶ ὑπερυψοῦσιν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Απο το Δοξαστάριον τόμος Α του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Λυκούργου Πετρίδη.

Ο εορτασμός των Θεοφανείων να φωτίσει τις καρδίες όλων.

εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.

alogo
26-11-12, 14:01
Καλησπέρα αν έχει οποιοδήποτε μέλος ΄του forum το δοξαστικό νάματα ιορδάνεια σε PDF ή σε Mp3 απο τον Συρκα...το χα ακούσει τυχαία απο τ ραδιο σε μια εκπομπη πριν χρονια και μ κανε εντυπωση.ηταν εκπληκτική ερμηνεία απο τον ιδιο.Αν κανείς έχει τπτ ας τ μοιραστει μαζι μας.ευχαριστω πολυ.

Βασίλης Κιαμηλίδης
28-11-12, 21:28
Καλησπέρα αν έχει οποιοδήποτε μέλος ΄του forum το δοξαστικό νάματα ιορδάνεια σε PDF ή σε Mp3 απο τον Συρκα...το χα ακούσει τυχαία απο τ ραδιο σε μια εκπομπη πριν χρονια και μ κανε εντυπωση.ηταν εκπληκτική ερμηνεία απο τον ιδιο.Αν κανείς έχει τπτ ας τ μοιραστει μαζι μας.ευχαριστω πολυ.
Επισυνάπτεται.

π. Μάξιμος
28-11-12, 21:54
Ἀπό τήν προσφορά τοῦ Εὐστρατίου Κουδουνέλλη (http://analogion.com/forum/showthread.php?p=96680#post96680), ὅλος ὁ Ὄρθρος τῶν Θεοφανείων μετά τῆς δοξολογίας, ἀπό Σύρκα σέ pdf.

Βασίλης Κιαμηλίδης
29-12-12, 09:44
Μελωδογράφησα για τις προσωπικές μου ανάγκες και τα επισυνάπτω για όποιον ενδιαφέρεται βεβαίως βεβαίως.
Επειδή πολλάκις και πλείστοι Φίλοι τα ζήτησαν και σε Μαύρο χρώμα, τα ανεβάζω και σε μαύρο χρώμα.
Σίγουρα θα υπάρχουν ορθογραφικά και όχι μόνον λάθη, και ως εκ τούτου σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανοχή Σας και την Αγάπη Σας.
Ευλογημένη συνέχεια

parianos
29-12-12, 11:19
Χρόνια Πολλά και Καλά!

Ανεβάζω τις ειρμολογικες Καταβασίες των Θεοφανείων εκτέλεση του Καραμάνη και για να είναι κάπως «ολοκληρωμένες»
επισυνάπτω και το μέρος της Θ Ωδής του Προδρόμου από Σύρκα.
Καλή Δύναμη!
και καλές υπολοιπες γιορτές.
Νίκος

filomousos
06-01-13, 00:34
από τη «Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλο».
Εκτελέσεις από τον Αντώνη Μιχελουδάκη (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=59255&postcount=1) και τον Δανιήλ Καραμπάση (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=96503&postcount=1).

Το ίδιο κείμενο, από άλλη πηγή και εδώ (http://analogion.com/forum/showpost.php?p=59322&postcount=3).

Έτερη σύνθεση του αργού απολυτικίου ''ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ'' από το βιβλίο ''ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑΙ'' τ.Α'

neoklis
29-11-13, 13:18
Το κοινωνικόν των Θεοφανείων "Επεφάνη η χάρις..." του Αθ. Καραμάνη σε ήχο βαρύ. (Από τη Θ.Λειτουργία του).
http://analogion.com/forum/showthread.php?p=182667#post182667

Βασίλης Κιαμηλίδης
29-12-13, 13:42
Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του όρθρου και για Τάμπλετ για την 6/1/2014 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Σημειώνεται πως στο τέλος υπάρχουν τα ιδιόμελα του Μεγάλου Αγιασμού, καθώς και όλα τα αναγνώσματα
Τα αρχεία έχουν αναρτηθεί και στην Βιβλιοθήκη Μελωδού (https://melodos.com/bibliothiki/?cat=27)
Με την ευκαιρία Χρόνια πολλά και Ευλογημένο το 2014, με υγεία, δύναμη και πολλές και δυνατές αντοχές για τα ελλείποντα
Σας ευχαριστώ πολύ.
Βασίλης Κιαμηλίδης

Χρύσανθος80
03-01-14, 00:39
Οι ύμνοι των Θεοφανείων όπως τους συνέθεσε ο αείμνηστος Εμμανουήλ Χατζημάρκος

apostoloskalpakidis
05-01-14, 15:10
Χρόνια Πολλά σε όλους .
Καλή δύναμη για αύριο.

ybulbu
05-01-14, 21:53
Χρόνια Πολλά σε όλους .
Καλή δύναμη για αύριο.
Πολλές ευχαριστίες! Τα χειρόγραφα πλην αυτών του Πασχάλη Μάνου που είναι αντίγραφα κειμένων από τη γραφίδα του δασκάλου και φέρουν και την υπογραφή του, είναι καταγραφές εκτελέσεων ή αποτελούν και αυτά αντίγραφα χειρογράφων του δασκάλου; Πάντως έχουν διαφορές με το ανεπίσημο σπιράλ που κυκλοφόρησε στον κύκλο του δασκάλου με τα πεζά και μουσικά κείμενα όλης της ακολουθίας, όπου υπάρχουν και άλλα μέλη από τη γραφίδα του Πασχάλη Μάνου υπογεγραμμένα από το δάσκαλο.

lagoudakis
05-01-14, 23:10
Έτερη σύνθεση του αργού απολυτικίου ''ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ'' από το βιβλίο ''ΑΙ ΔΥΟ ΜΕΛΙΣΣΑΙ'' τ.Α'

Και σε πιο εύχρηστη μορφή ... Ευχαριστούμε!

elgrego83
17-12-14, 01:12
Καλημέρα σας συνάδελφοι ιεροψάλτες. Είμαι καινούργιος στο forum και θα παρακαλούσα αν κάποιος συνάδελφος θα είχε την καλοσύνη να ανεβάσει και τα μουσικά του Εσπερινού των Θεοφανείων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ...

Rizos Dimitrios
19-12-14, 02:53
Μήπως κάποιο μέλος διαθετει το μαθημα της Λιτης των Θεοφανείων "Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον" του Ματθαίου Βατοπ σε ήχο α΄??

lagoudakis
19-12-14, 08:39
Μήπως κάποιο μέλος διαθετει το μαθημα της Λιτης των Θεοφανείων "Ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον" του Ματθαίου Βατοπ σε ήχο α΄??

Μάλλον εννοείτε το ιδιόμελο της λιτής σε ήχο δ'.

Το μουσικό κείμενο και ηχογράφηση από αγρυπνία στην Ι. Μ. Βατοπαιδίου υπάρχουν εδώ (http://www.diakonima.gr/2010/01/29/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%C F%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF/).
Επειδή όμως οι σύνδεσμοι θέλουν μια αλλαγή για να είναι έγκυροι, τους παραθέτω εδώ διορθωμένους (pdf (http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/01/mathima_o-anavallomenos.pdf), mp3 (http://vatopaidi.files.wordpress.com/2010/01/mathima-litis-immb-6-1-2010.mp3)) και επισυνάπτω τα αρχεία για ευκολία.

Rizos Dimitrios
19-12-14, 13:37
Ευχαριστώ πολύ κ.Λαγουδάκη

Βασίλης Κιαμηλίδης
21-12-14, 11:53
Πέραν των Εξαίρετων που υπάρχουν, επισυνάπτω και για Τάμπλετ αφού το έκανα που το έκανα κατά τα γνωστά.
Χρόνια πολλά στον κόσμο άπαντα.

lagoudakis
26-12-14, 19:29
Τα Τροπάρια των Προφητειών των Θεοφανείων σε αργό μέλος από ανάρτηση (http://eemthess.blogspot.gr/2014/01/blog-post.html) στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΕΕΜΘ). Αν και δεν αναφέρεται κάτι, υποθέτω ότι είναι τονισμένα από τον Βασίλη Βασιλείου, ο οποίος είναι η ψυχή του ΕΕΜΘ. Αναρτώ τα τροπάρια των Θεοφανείων ξεχωριστά και εδώ στο ψαλτολόγιο, διότι η ιστοσελίδα του ΕΕΜΘ είναι κάπως φορτωμένη και αργή και επίσης εκεί βρίσκονται σε ένα αρχείο μαζί με τα αντίστοιχα τροπάρια των Χριστουγέννων.

lagoudakis
27-12-14, 01:21
Σας προσφέρουμε μια επίκαιρη σύνθεση του Π.Β την οποία αποδώσαμε και στον ως άνω ψηφιακό δίσκο.

Από την παραπάνω ανάρτηση, το απολυτίκιο της εορτής των Θεοφανείων σε αργό μέλος, όπως το κατέγραψε ο Παύλος Βλαστός, σε πιο εύχρηστη μορφή. Μέρες που έρχονται, μπορεί να χρειαστεί!

dimitris
30-12-14, 21:51
Νάματα Ἰορδάνεια
(http://psaltiri.org/index2.php?option=com_sobi2&sobi2Task=dd_download&fid=2239&no_html=1)

domesticus
30-12-14, 23:08
Νὰ ὑπενθυμίσω κι ἐγὼ τὶς μεταγραφὲς ἀπὸ τὸ παλαιὸ στιχηράριο τοῦ «Φῶς ἐκ φωτός»

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=2102

lagoudakis
05-01-15, 20:45
Ἄντε νὰ κανω τὴ χάρη ἀνεβάζω καὶ τὸ ἔγχρωμο, ἤμουν κακὸ παιδὶ (bad boy:wink:) τὶς τελευταῖες μέρες.

Τα μέλη του Ματθαίου Βατοπαιδινού από την παραπάνω ανάρτηση του Domesticus λίγο επεξεργασμένα για εύκολη χρήση.

Stavros78
28-12-15, 10:21
Μήπως θα είχε την καλωσύνη κάποιος από τους συναδέλφους να αναρτήσει τους Αίνους και Δοξαστικά Όρθρου του Σωτ. Αρβανίτη;

Ευχαριστώ.

Μανώλης Παπαδάκης
04-01-16, 17:54
Μπορεί καποιος ν αναρτήσει τα ιδιόμελα των Αίνων και το Δοξαστικό από το Δοξαστάριο του Πρίγγου; Ευχαριστώ και χρόνια πολλά σε όλους.

neoklis
04-01-16, 18:30
Υπάρχουν εδώ (http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/Texts/texts.asp?main=Mousiki_Kipseli.htm).

Βασίλης Κιαμηλίδης
30-12-16, 20:00
Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα
του Εσπερινού μετά του Μεγάλου Αγιασμού και του όρθρου των Θεοφανείων και για Τάμπλετ για την 6/1/2017
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.
Σημειώνεται πως υπάρχουν και τα ιδιόμελα του Μεγάλου Αγιασμού, καθώς και όλα τα αναγνώσματα.
Με την ευκαιρία Χρόνια πολλά και Ευλογημένο το 2017, με υγεία, δύναμη και πολλές και δυνατές αντοχές για τα ελλείποντα.

Δημήτρης Παφίλης
02-01-17, 01:27
Η Ακολουθία του Μεγ. Αγιασμού με ενσωματωμένα μουσικά μέλη εκ του Γεωργίου Α. Τσατσαρώνη.

Χρόνια Πολλά, Καλό Φωτισμό να 'χουμε όλοι μας!

andreasgon
09-05-17, 12:17
Η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού Μουσικά, γραμμένη με το "Μουσικά Κείμενα".
Χαίρετε!
Ανεβάζω αυτή μου την εργασία για κάθε ενδιαφερόμενο σε δύο αρχεία PDF.
Το πρώτο είναι για εκτύπωση σε Α4.
Το δεύτερο είναι για χρήση σε Tablet.